ศสพ. ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ในพื้นที่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งชันโรง วิธีการแยกขยายชันโรง และสอบถามปัญหาในการเลี้ยงผึ้งชันโรงที่เลี้ยงในสวนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

    ซึ่งพบเชื้อราขึ้นด้านในของรัง สาเหตุเกิดจากความชื้นในอากาศสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกเป็นระยะ และจำนวนประชากรชันโรงที่แยกขยายไปรังใหม่นั้นมีจำนวนน้อย ผึ้งชันโรงที่เกิดใหม่จึงไม่สามารถจัดการภายในรังใหม่ได้ทัน
     วิธีป้องกัน ให้หมั่นตรวจเช็คบริเวณที่ว่างกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรง คอยดูอย่าให้ศัตรูในธรรมชาติเข้าทำลายเพิ่ม เช่น มวล มด จิ้งจก และเมื่อผึ้งชันโรงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ผึ้งชันโรงจะสามารถการจัดการกำจัดเชื้อราได้เอง นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และรับฟังปัญหาการปลูกข้าวโพดในโรงเรือนของเกษตรกร

    ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการทำการเกษตร เช่นการช่วยผสมเกสรเพิ่มโอกาสการติดผลมากขึ้น และการผลิตน้ำผึ้งเพื่อรับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายทั้งยาและคุณค่าโภชนาการ  ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรงอย่างต่อเนื่อง
 ความคิดเห็น