ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชผักสวนครัว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านป่าสีเสียด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์พืชผักสวนครัว มีพริก มะกรูด มะนาว ผักหวานบ้าน อย่างละ 50 ต้นรวมทั้งสิ้น 200 ต้น  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านป่าสีเสียด หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมงานกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร การผลิตผักอินทรีย์ จังหวัดระยอง ที่จะมีกำหนดจัดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยบ้านป่าสีเสียด หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านป่าสีเสียด ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มต้นแบบการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ เทคโนโลยีระบบการผลิตผักอินทรีย์แบบหมุนเวียนกลุ่มพืช และการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักเติมอากาศ 

ความคิดเห็น