ศสพ.ระยอง เข้าร่วมพิธีรับมอบพระพลังแผ่นดินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูฯย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีรับมอบพระพลังแผ่นดินพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และมีผู้บริหารหน่วยงานภาคีภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง ร่วมในพิธี โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธาน 

ความคิดเห็น