ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงานทุเรียนเขาชะเมา เล่าขานเมืองสามอ่าง ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงานทุเรียนเขาชะเมา เล่าขานเมืองสามอ่าง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ณ บริเวณลานข้างถนนสายสี่เเยกพัฒนา - ถนนวังจันทร์ กม. ที่ 0-350 ใกล้กับตลา ฮ.กอบโชค สี่เเยกพัฒนา หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  กิจกรรมการประกวดผลไม้ มีจำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์ชะนี มังคุด เงาะพันธุ์โรงเรียน และสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พร้อมทั้งร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เพื่อเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวความคิดเห็น