ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่หน่วยงาน 2 บริเวณ ประกอบด้วย การปลูกต้นจามจุรี (ก้ามปู) เพื่อพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์โดยใบต้นก้ามปูสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบผสมวัสดุปลูกได้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแปลงไผ่และรั้วติดกับหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง เพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  


ความคิดเห็น