ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในเทศกาลผลไม้เเละของดีอำเภอแกลง ปี 2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมาและนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอเเกลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ปีที่ 40 ณ ปั๊มน้ำมันบางจาก ไต๋ปิโตรเลียม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กิจกรรมการประกวดผลไม้ มีจำนวน 8 ประเภท ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์ชะนี ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย เงาะพันธุ์โรงเรียน ลองกอง และ ขนุน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้ส่งเข้าประกวดรวมกว่า 300 ตัวอย่าง

ความคิดเห็น