ศสพ.ระยอง ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อ.บ้านค่าย

 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบแปลงปลูกผักสำเร็จรูปพร้อมโครง pvc 1 นิ้ว ขนาด 60x200x30 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 30 ซอง ปุ๋ยคอก จำนวน  20 กระสอบ ให้นายบุญธรรม คชรินย์ เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” เพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่ต่อเนื่อง และให้เกษตรกรต้นแบบเป็นเป้าหมาย จุดเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรทั่วไป “ไข่ขาว”ความคิดเห็น