ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี โดยมี นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 24 มี.ค. 2565 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  และเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565  โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี และมีจำนวนเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 300 ราย

ความคิดเห็น