ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นทองอุไร ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุ์ต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น  ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพลงตาเอี่ยม เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยายกาศในการรับรู้ของนักเรียน

ความคิดเห็น