ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการถ่ายทำ "เที่ยวดอกกราย บ้านพ่อพอเพียง" The series

 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์  2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้กลุ่มงานไม้ดอกไม้ประดับนำโดย นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการถ่ายทำ "เที่ยวดอกกราย บ้านพ่อพอเพียง" The series ในส่วนของฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้มีการสอนการขยายพันธุ์สับปะดีสี และเดินชมโรงเรือนไม้ฟอกอากาศ


ความคิดเห็น