ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบนายให้นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดนิทรรศการและสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 450 ต้น ได้แก่ พริก มะเขือ มะละกอ และผักเหลียง


ความคิดเห็น