ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

    วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติดาร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 1,260 ต้นและต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 160 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,050 ต้นเปราะ 210 ต้น มะละกอแขกนวล 100 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 60 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไป


ความคิดเห็น