ศสพ. ระยองลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร "ไข่แดง" และ "ไข่ขาว" อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

        วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะด้านการเกษตรและสอบถามความต้องการของเกษตรกรตัวอย่าง "ไข่แดง" และเกษตรกรเครือข่าย "ไข่ขาว"ประจำปีงบประมาณ 2565 ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ความคิดเห็น