ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.บ้านฉาง ปี 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้ร่วมเป็นสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 90 ต้น ประกอบด้วย ขนุนทองประเสริฐ 30 ต้น มะม่วงงามเมืองย่า 30 ต้น ผักเหลียง 30 ต้น โดยมี นายเรืองฤทธ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 

ความคิดเห็น