ศสพ.ระยอง สนับสนุนไม้ประดับให้แก่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ กลุ่มงานไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนและส่งมอบสับประรดประดับ ให้แก่นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ต้น เพื่อนำไปพัฒนาภูมิทัศน์ พร้อมปลูกซ่อมแซมแปลงไม้ผลสำนักงานแปลงไม้ดอกไม้ประดับและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ความคิดเห็น