ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรความพึงพอใจในงานดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ และสอบถามความต้องการของเกษตรกรตัวอย่าง "ไข่แดง" ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น