ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบนายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ อำเภอบางละมุง  ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรี
พุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
ภายในงานได้ให้ความรู้ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 120 ต้น ได้แก่ พริก มะเขือ มะละกอ และผักเหลียง เพื่อปลูกบริโภคภายในครัวเรือนซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนลดลง
ความคิดเห็น