ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะด้านการเกษตรเกษตรกรตัวอย่าง "ไข่แดง" อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะด้านการเกษตรและสอบถามความต้องการของเกษตรกรตัวอย่าง "ไข่แดง" ประจำปีงบประมาณ 2565 ของอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น