ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 1,050 ต้นและต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 525 ต้น มะเขือเปราะ 525 ต้น ไผ่กิมซุง 50 ต้น ฝรั่งพันธุ์เพชรภูทอง 25 ต้น และฝรั่งพันธุ์กิมจู 25 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไปความคิดเห็น