ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าศูนย์ ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบโรงจอดรถให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือนเก็บปุ๋ยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
ความคิดเห็น