ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่"(Field day) ในปีงบประมาณ 2565  ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีโดยมี นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้มีการให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ มะเขือเปราะ แค ว่านหางจระเข้ และสับปะรดประดับ รวม 150 ต้น โดยสามารถนำไปปลูกบริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป
ความคิดเห็น