ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง โดยนางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งที่จัดขึ้นเพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิกเเหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง และยังมีการนำเสนอประเด็นต่างๆที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ การผลิตทุเรียน GAP การทำมาตรฐาน SHA และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น
ความคิดเห็น