ศสพ.ระยอง จัดส่งพันธุ์ไม้ในงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2565”

 วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดส่งพันธุ์ไม้ในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 2” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานและสนับสนุนเกษตรกรภายในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยสนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวนทั้งสิ้น 360 ต้น ประกอบด้วย มะนาว 100 ต้น มะขาม 100 ต้น พริก 100 ต้น พริกไทย 60 ต้น


ความคิดเห็น