ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.หลัก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field day) ในปีงบประมาณ 2565  ณ ศพก.หลัก ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดงาน ทางศูนย์ฯได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ การขยายพันธุ์พืช พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ ได้แก่ พริก มะกรูด และสับปะรดประดับ รวม 120 ต้น แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนและขยายผลสู่การสร้างรายได้ต่อไปความคิดเห็น