ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 2”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อิมผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 2” ณ วัดบัวโรย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้ให้บริการความรู้แก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ คือ ผักเหลียง ฝรั่งพันธุ์กิมจู สับปะรดประดับ รวม 220 ต้น ความคิดเห็น