ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 2/2565 จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยนายอนันต์ นาคนิคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรายงานผลการจัดงานในไตรมาสที่ 1/2565 และวางแผนการจัดงานในไตรมาส 2/2565 โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) ตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
ความคิดเห็น