ศสพ.ระยอง เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศจพ. ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Youtube : DOPA Channel เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคชัย ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

ความคิดเห็น