ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก โดยหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการ ได้นำเสนอผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ผ่านวีดิทัศน์ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร 


 

ความคิดเห็น