ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการค้า (จิ้งหรีด)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบนายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการค้า (จิ้งหรีด) ให้กับเกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง      จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

ความคิดเห็น