ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 2/2565 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 2” ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็น