ศสพ.ระยอง ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 2,100 ต้นและต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 70 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 735 ต้น มะเขือเปราะ 1,365 ต้น ไผ่กิมซุง 20 ต้น ฝรั่งพันธุ์เพชรภูทอง 5 ต้น ฝรั่งพันธุ์กิมจู 5 ต้น เหลียง 20 ต้น และมะละกอ 20 ต้น 


ความคิดเห็น