ศสพ. ระยอง จัดทำโรงเรือนต้นอ่อนผัก (Microgreen) ในแปลงเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง


        วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมือร่วมใจจัดทำ "โรงเรือนต้นอ่อนผัก (Microgreen)" ภายในแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นความมือของหน่วยงานร่วม ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นโรงเรือนที่ใช้ในทดสอบ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบ เพื่อนำไปสู่ขยายผลสู่เกษตรและผู้ที่สนใจ นำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

ความคิดเห็น