ศสพ.ระยอง มอบหน่อพันธุ์ว่านหางจระเข้ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินระยอง เพื่อใช้ปลูกในแปลงแม่พันธุ์ว่านหางจระเข้

 


              วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบหน่อพันธุ์ว่านห่างจระเข้ พันธุ์บาบาเดนซิส  จำนวน 70 ต้น ให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินระยอง เพื่อนำไปปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ว่านหางจระเข้ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินระยอง ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น