ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้แแทน เเละนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง  ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ให้ทันสมัย เข้าถึงอย่างรวดเร็ว ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Youtube, Tikkok ไปจนถึงการ Live สด เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม


Uploading: 441513 of 441513 bytes uploaded.

ความคิดเห็น