ศสพ. ระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก


        วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการอบรมเกษตรอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) โดยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2564 จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น