ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต

 วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายชัยพร อินผดุง และนางสาวชื่จิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (Program Zoom) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และวางเเผนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ประกอบการเรียนรู้และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


ความคิดเห็น