ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

   วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบฟ้าทะลายโจรให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ต่อไปความคิดเห็น