ศสพ. ระยอง ให้ความรู้พร้อมฝึกทักษะ "การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน" ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

         


        วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ
นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้พร้อมการฝึกทักษะ "การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน"
ประกอบด้วย การจัดทำโรงเรือนที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม กระบวนการทำก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การผสม การบรรจุลงถุงพลาสติก การนึ่งฆ่าเชื้อ การหยอดเชื้อลงถุง การบ่มก้อนเพื่อให้เส้นใยเจริญภายในถุง และการเปิดดอกเห็ด การดูแลก้อนเห็ดระหว่างการเปิดดอกเห็ด ตลอดจนการหาตลาดและความต้องการซื้อเพื่อนำไปวางแผนการผลิตเห็ด พร้อมมอบก้อนเห็ดนางฟ้า 20 ก้อน ให้กับเกษตรกร อ.เมืองระยอง ผู้มีความสนใจเข้ามาติดต่อขอฝึกทักษะ ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป


เอกสารการเพาะเห็ดเบื้องต้น 

 
 เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาได้ที่ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 
038 027 915, 038 027 913
ตามวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น