ศสพ.ระยอง ร่วมให้สัมภาษณ์ ในรายการเมืองไทยดี๊ดี ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง อ่างดอกกราย

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ ในรายการเมืองไทยดี๊ดี ตอน ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง อ่างดอกกราย ออกอากาศช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ประวัติ บทบาทและภารกิจ ของศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ภายใต้การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งรับผิดชอบในฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ในการสัมภาษณ์ดังกล่าวได้ยกตัวอย่างพืชภายในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 1 ชนิด ได้แก่ สับปะรดสี พร้อมบรรยายวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสั้นๆ หากท่านใดมีความสนใจเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ หรือไม้ฟอกอากาศที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ สามารถเข้ามาติดต่อเยี่ยมชมภายในศูนย์ได้ทุกวันที่การความคิดเห็น