ศสพ. ระยอง มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร

        วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  มอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร จำนวน 20 ต้น  เพื่อปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์ฟ้าทะลายโจร และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ความคิดเห็น