ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

 วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอภิชาติ  ภารมงคล และ นายณัฐพงษ์   บุราณรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจุดเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานในจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หนึ่งในคณะหน่วยงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น