ศสพ.ระยอง ร่วมใจ 5ส.

         วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ชาวศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง นำโดย นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมใจปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์ฯ โดยแบ่งเป็น 3 งานด้วยกัน งานที่ 1 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณแปลงผักพื้นบ้าน งานที่ 2 ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักรับรองริมอ่างเก็บน้ำถึงแปลงต้นเหรียง งานที่ 3 ซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำกล้าผัก

ความคิดเห็น