ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางนลทรวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และนายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการเดินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าวความคิดเห็น