ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อการให้บริการองค์ความรู้ โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว

ความคิดเห็น