ศสพ.ระยอง ให้บริการองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรแก่เกษตรกร

        

        วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาว กษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้การผลิตว่านหางจระเข้ การปลูกสะระแหน่ตัดใบ และการเลี้ยงชันโรงเบื้องต้น ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ อ.บ้านค่าย ที่เข้ามารับบริการ พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพร ได้แก่ ว่านหางจระเข้ สะระแหน่ และหญ้าไผ่น้ำ รวม 120 ต้น เพื่อเกษตรกรนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่เครือข่ายต่อไป 

ความคิดเห็น