ศสพ.รย. ลงพื้นที่ อ.ปลวกแดง เพื่อเยี่ยมบ้านเกษตรกร โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายญัฐพงษ์ บุราณรมญ์และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้ลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยการทำการเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจจิ้งหรีด,ผึ้งชันโรง และ การเพาะเห็ด ให้แก่เกษตรกรเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับการดำรงชีวิตต่อไป
ความคิดเห็น