ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธ์ุไม้ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง

 


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดูแลความเรียบร้อยในการส่งมอบพันธุ์ไม้ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง นำไปจัดกิจกรรม ล้านเมล็ดพันธุ์สู้โควิด เพื่อปลูกพืชผักสมุนไพรและผักสวนครัวที่สามารถบรรเทาอาการไข้หวัดและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อแจกจ่ายกล้าพันธุ์ให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอปลวกแดง โดยมีต้นพันธุ์ พริกข่ากระชายฝรั่งมะนาวพันธ์ุสุขประเสริฐมะนาวพันธ์ุแป้นพิจิตรมะกรูดกระเพรามะม่วงฟ้าทะลายโจรพริกไทยดีปลี รวมเป็นจำนวน 80 ต้น  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง


ความคิดเห็น