ศสพ.ระยอง ให้บริการองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพรแก่เกษตรกร

 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาว กษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้บริการความรู้การผลิตว่านหางจระเข้ การปลูกสะระแหน่ตัดใบ การปลูกสมุนไพรต่าง ๆ ณ จุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ให้แก่เกษตรกร อ.บ้านค่าย ที่เข้ามาขอรับบริการ พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์ผักและสมุนไพร ได้แก่ ว่านหางจระเข้ สะระแหน่ ต้นรางจืด ต้นมะละกอ ต้นดีปลีและต้นข่าเหลือง รวม 40 ต้น เพื่อเกษตรกรนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และขยายผลสู่เครือข่ายต่อไป 
ความคิดเห็น