ศสพ.ระยอง ร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อสำรวจและรับสมัครทหารกองประจำการที่สนใจร่วมโครงการ พร้อมชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ความคิดเห็น