ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม โดยมีกำหนดเชิญองคมนตรี (พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่างติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น